ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม : LEELA GORGEOUS SPAIN - 10D7N
 • รหัสทัวร์
  :  BCNLIS1904
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  10D7N (-)
*ตัวอย่างโปรแกรม*
เที่ยวสเปนc\แบบเจาะลึกเยือนเมืองบาร์เซโลนา ชมสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ นำท่านชมบริเวณรอบๆเมืองบาร์เซโลน่า ซึ่งจะผ่านสถานที่สำคัญๆหลายแห่ง อาทิ CASA MILA,MUSEUM PICASSO,COLUMBUS MONUMENT,LA RAMBLAS ถนนที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนา และชมโบสถ์SAGRADA FAMILIA พร้อม TOUR CAMP NOU สนามฟุตบอลของทีมบาร์เซโลน่า เดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ พร้อมที่พัก อาหารและการบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

 

  


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ