ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA GORGEOUS SPAIN - 10D7N
 • รหัสทัวร์
  :  SVQMUC
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เดินทางกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  10D7N (-)
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ชมเมืองเซบียา เมืองมรดกทางวัฒนธรรม เต็มไปด้วยความเขียวขจีพื้นที่โล่งสวนสาธารณะและสวนดอกไม้
- เมืองรอนด้าหนึ่งในเมืองที่สวยมากที่สุดเมืองหนึ่งในสเปน ตั้งอยู่บริเวณรอยแยกอันสวยงามทางตอนใต้ของสเปน
- ชมหมู่บ้านเก่าแก่ที่สุดแห่งกรานาด้า
- นั่งรถไฟความเร็วสูง (Renfe) เดินทางสู่ “กรุงแมดริด” เมืองหลวงของสเปน
บริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน  จองทัวร์นี้
 • 274,800 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 234,800 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 208,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ