LEELA BUSAN - SEOUL EXCLUSIVE 12 - 17 APR 2019 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  PUSICN1904
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เกาหลี
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
 • ระดับทัวร์
เที่ยวครบ 2 เมืองไฮไลท์ ( ปูซาน - โซล ) ณ ประเทศเกาหลี "ปูซาน" เยือนอุทยานยงดูซาน และ ปูซานทาวเวอร์ วัดเบียวเมียวซา ชายหาดแอฮึนแด สะพานคังอัน ตลาดปลาจากัลชึ ช้อปปิ้ง BIFF SQUARE วัดแฮดงยงกุนซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงโซล หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ช้อปปิ้งย่านกาโรซูกิล และ เมียงดง เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •   20 - 24 JUN  จองทัวร์นี้
 • 85,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 83,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )