LEELA JAPAN GORGEOUS AUTUMN - 6D4N
กำหนดการเดินทาง วันที่ 2-8, 7-13, 12-18 ตุลาคม 6 -12 พฤศจิกายน 2566
**ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมียม ทัวร์ญี่ปุ่น ปี2566 ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ความสุขกับการเดินทางที่คิดถึง บนเส้นทางใหม่ อาโอโมริ - โมริโอกะ – ฮิราอิซุมิ – ฟุกุชิมะ - โตเกียว ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ภูเขานากาโนะ โมมิจิ , ทะเลโทวาดะ , ทะเลสาบห้าสี ล่องเรือโบราณชมความงามของ หุบเขาเกบิเค เยือนมรดกโลก ฮิราอิซูมิ และ วัดชูเซนจิ เสิร์ฟความอร่อย กับเมนูเด็ดประจำเมือง ข้าวดนบูริ,วังโกะโซบะ, เนื้อวัวมาเอซาวะ, ไอสึคัตสึด้ง อิ่มอร่อยกับเมนูที่หลากหลาย พร้อมบริการโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน เดินทางโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  2-8, 7-13, 12-18 ตุลาคม 6 -12 พฤศจิกายน 2566  จองทัวร์นี้   เหลือ :10 ที่นั่ง
  • 167,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 163,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  เงื่อนไขในการจอง
  • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
    2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
    3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ