LEELA GRACE OF GERMANY JUN - AUG 2019 - 11D8N
กำหนดวันเดินทาง : 20-30 JUN / 12-22 JUL / 26 JUL - 5 AUG / 10 - 20 AUG 2019
ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมความงามของยอดเขาที่สุงที่สุดในเยอรมัน นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ สัมผัสนวัตกรรมแห่งยานยนต์อันหรูรา พิพิธภัณฑ์พอร์ช เยือนดินแดนแห่งปราสาท จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่ต้องมาเยือนซักครั้ง ณ ไฮเดลเบิร์ก คัดสรรเมนูหลากหลายที่ได้มาตราฐาน ที่พักที่แสนสะดวกสบาย พร้อมบริการที่ประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  26 MAY - 5 JUN 2019  จองทัวร์นี้
 • 198,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 179,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  20 - 30 JUN 2019  จองทัวร์นี้
 • 198,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 179,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  12 - 22 JUL 2019  จองทัวร์นี้
 • 198,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 179,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26 JUL - 5 AUG 2019  จองทัวร์นี้
 • 198,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 179,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  10 - 20 AUG 2019  จองทัวร์นี้
 • 198,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 179,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )