ทัวร์ไต้หวันพรีเมี่ยม : LEELA CLASSY TAIWAN - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  TPETPE2023
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ไต้หวันพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
ตัวอย่างโปรแกรม
** ออกเดินทาง 10 ท่าน **
เที่ยวกรุงไทเป นำท่านเที่ยววัดเหวินหวู่ ด้านในจะมีเทพเจ้าศาสดาขงจื้อ และเทพเจ้ากวนอู “ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา” Sun Moon Lake แวะชมวัดหลงซาน หรือวัดเขามังกร ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในไทเป ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง จากนั้นนำท่านชมวิว ณ ตึกไทเป 101 อาคารสูงเสียดฟ้า ตบท้ายด้วยตลาดกลางคืนอันดับ 1 ของไทเปที่ใหญ่ที่สุด บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ