LEELA JAPAN SPRING ART EXCLUSIVE - 6 วัน 4 คืน
 • รหัสทัวร์
  :  NRTNGO
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  6 วัน 4 คืน (-)
ตัวอย่างโปรแกรม
**ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมียม ทัวร์ญี่ปุ่น ปี2566 ลีลาวดี...ฮอลิเดย์ ขอพาท่านเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ ท่องเที่ยวเมืองโตเกียว - นาโกย่า ไหว้พระวัดดัง เซนโซจิ ชมภูเขาไฟฟูจิ ชมปราสาทมัตสึโมโต้ และหมู่บ้านวัฒนธรรม ชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอาท์เลท และ ย่านชินจูกุ พร้อมบริการอาหารและที่พักสุดพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ