DIY - DO IT NEW ZEALAND HAPPY TIME NORTH ISLAND - 7D5N
  • รหัสทัวร์
    :  DIYNZNZ
  • ประเทศ
    :  ทัวร์ออกแบบเส้นทางเอง
  • ระยะเวลา
    :  7D5N
  • ระดับทัวร์
** ตัวอย่างโปรแกรม **
เดินทางท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ให้ท่านได้ดีไซน์เส้นทางและที่พักด้วยตัวท่านเอง กับ ดินแดนเกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะ ณ ฟาร์มอะโกรโดม ท้าทายไปกับกิจกรรมบนผิวน้ำ HUKA FALLS JET ที่น้ำตกฮูก้า HUKA FALLS ธารน้ำที่ไหลเชี่ยวจากผาสูง ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 12 ล้านปี ของถ้ำไวโตโม บริการที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

  


 ช่วงเวลาเดินทาง