LEELA JAPAN AUTUMN EXCLUSIVE 13-18 OCT / 1-6,13-18 NOV 2018 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  NRTKIX1810
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
ท่องเที่ยวฤดูกาล"ใบไม้เปลี่ยนสี" ณ ประเทศญี่ปุ่น สักการะศาลเจ้าฮารุนะ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริชมการแสดงยูโมมิแบบญี่ปุ่นโบราณ ทดลองทำเส้นโซบะด้วยตัวเอง ฟาร์มเพาะวาซาบิ ชมความสวยงามของปราสาทมัตสึโมโต้(ปราสาทอีกาดำ) ปราสาทนาโกย่า เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ นั่งกระเช้าชินโฮกาตะชมวิวแบบ 360 องศา ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ และ ย่านชินไซบาชิ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  13 - 18 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 94,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 89,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  1 - 8 , 13 - 18 NOV 2018  จองทัวร์นี้
 • 94,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 89,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )