LEELA HONG KONG DISNEYLAND EXCLUSIVE MAY-JULY 2019 - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  HKGOCT
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า
 • ระยะเวลา
  :  3D2N
 • ระดับทัวร์
กำหนดการเดินทาง วันที่ 3-5 MAY / 7-9,14-16,29 JUNE - 1 JUL / 13-15,26-28 JUL 2019 ...
ขึ้นกระเช้า นองปิง 360 ชมทิวทัศน์เทือกเขา ทะเลสีครามที่งดงาม และหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงของเกาะลันตา ไหว้พระใหญ่ที่โด่งดัง ตระการตาไปกับ THE SYMPHONY OF LIGHTS แสง สี เสียง และ รับประทาน “ติ่มซำ” ต้นตำรับ พร้อมบริการอาหาร ณ หมู่บ้านชาวประมง ลียุนมุน ที่ขึ้นชื่อว่าอาหารทะเลอร่อยที่สุดในฮ่องกง เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  22 - 24 FEB 2019  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  1 - 3 MAR 2019  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  8 - 10 MAR 2019  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  15 - 17 MAR 2019  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  22 - 24 MAR 2019  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  29 - 31 MAR 2019  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )