ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA CHARMING SINGAPORE - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  SINSINSMG
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สิงคโปร์
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
 • ระดับทัวร์
ตัวอย่างโปรแกรม
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ทัวร์สิงคโปร์กรุ๊ปเล็ก เที่ยวสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
- ชมสวนพฤษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY
- ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออน สนุกกับ UNIVERSAL STUDIO
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  30 DEC 2018 - 1 JAN 2019  จองทัวร์นี้
 • 77,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 75,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ