ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE 2019 - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  SINSIN19
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เดินทางกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
 • ระดับทัวร์
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกการท่องเที่ยว
** ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางได้เองทุกวัน **
- Universal Studio
- Gardens by The Bay
- S.E.A. Aquarium
- โรงแรมระดับ 5 ดาว

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •   19-21 /21—23/ 27-29 OCT  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 51,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •   1-3 / 7-9 / 28-30 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 51,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  24 - 26 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 51,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ