ทัวร์ลำปาง-เชียงใหม่ : LEELA ERSTWHILE OF LANNA - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  LPTCNX2020
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ในประเทศ
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
กำหนดการเดินทาง 6-9 ,13-15 ,19 -21 พฤศจิกายน 4-6 ,11-13 ,18-20 ธันวาคม 2563
ทัวร์ลำปาง-เชียงใหม่ ปี 2563 สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ REFRESHING ที่จะเติมทั้งพลังกายและพลังใจ ด้วยวัฒนธรรม, ธรรมชาติ, อาหาร และศิลปะล้านนาที่งดงาม พักผ่อนหย่อนใจไปกับดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ณ อุทยานแห่งชาติและสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวล้านนา เพื่อสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง

รายการเดินทางโดยย่อ

  

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  6-8 พฤศจิกายน 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :15 ที่นั่ง
 • 22,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 22,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  13-15 พฤศจิกายน 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :15 ที่นั่ง
 • 22,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 22,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  19-21 พฤศจิกายน 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :15 ที่นั่ง
 • 22,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 22,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  4-6 ธันวาคม 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :15 ที่นั่ง
 • 22,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 22,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  11-13 ธันวาคม 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :15 ที่นั่ง
 • 22,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 22,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  18-20 ธันวาคม 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :15 ที่นั่ง
 • 22,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 22,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ