ทัวร์ลำปาง-เชียงใหม่ : LEELA FALLING LOVE IN NORTH - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  LPTCNX2020
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ในประเทศ
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
กำหนดการเดินทาง 6 - 9, 20 – 23 พฤศจิกายน / 10 – 13, 16-19 ธันวาคม 2563
ทัวร์ลำปาง-เชียงใหม่ : Leelawadee Holiday สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยแบบ New Normal การเดินทางสู่ธรรมชาติที่ปลดปล่อยความเป็นตัวคุณ สนุกสนานไปกับการนั่งรถม้าเมืองลำปาง สักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำจังหวัดพระธาตุลำปางหลวง ไปปล่อยกาย ปล่อยใจ ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ที่ บ้านแม่กำปอง ผ่อนคลายร่างกายด้วยออนเซ็นอุ่นๆ และสัมผัสธรรมชาติแห่งเชียงใหม่

รายการเดินทางโดยย่อ

 

userfiles/file/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%202563.pdf

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  6-9 พฤศจิกายน 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :8 ที่นั่ง
 • 44,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 44,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  20-23 พฤศจิกายน 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :8 ที่นั่ง
 • 44,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 44,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  10-13 ธันวาคม 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :8 ที่นั่ง
 • 44,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 44,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  16-19 ธันวาคม 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :8 ที่นั่ง
 • 44,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 44,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ