ทัวร์แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ : CULTURE AND COOL IN MAEHONGSON - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  ฺBKKHGN
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ในประเทศ
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
30 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน, 6-8 ,21-23 พฤศจิกายน 2563
5-7, 10-12, 25-27 ธันวาคม 2563
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์แม่ฮ่องสอน Leelawadee Holiday สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยแบบ New Normal เดินทางสู่ภาคเหนือของประเทศไทย กับเส้นทางธรรมชาติ เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน - ปาย เปิดโลกการเดินทางกับวัฒนธรรมสุดน่ารัก และความโรแมนติกที่ไม่แพ้ต่างประเทศ Unseen Thailand บ่อโคลนตามธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ปิดท้ายด้วยเสริมความสิริมงคล ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  30 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :8 ที่นั่ง
 • 31,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 31,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  06-08 พฤศจิกายน 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :8 ที่นั่ง
 • 31,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 31,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  21-23 พฤศจิกายน 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :8 ที่นั่ง
 • 31,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 31,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  05-07 ธันวาคม 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :8 ที่นั่ง
 • 31,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 31,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  10-12 ธันวาคม 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :8 ที่นั่ง
 • 31,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 31,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  25-27 ธันวาคม 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :8 ที่นั่ง
 • 31,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 31,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ