ทัวร์ภูเก็ต : PHUKET DELIGHTFULLY - 3วัน2คืน
 • รหัสทัวร์
  :  PHPH2563
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ในประเทศ
 • ระยะเวลา
  :  3วัน2คืน (-)
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 ตุลาคม 2563 6-8, 13-15 ,20-22 พฤศจิกายน 2563 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภูเก็ต ปี2563 ท่องเที่ยในประเทศพรีเมี่ยม – หาดไม้ขาว –พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว - พระพุทธมิ่งมลคลเอกนาคคีรี สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กคลูซีฟ HYPE LUXURY BOAT CLUB – เกาะเฮ – กิจกรรมดำน้ำดูปลาเกาะราชาใหญ่ ย่านเมืองเก่าตึกแถวโบราณ อาคารชิโน โปรตุกีส - ช้อปปิ้งของฝากร้านคุณแม่จู้

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 OCT/6-8, 13-15 ,20-22 NOV  จองทัวร์นี้   เหลือ :10 ที่นั่ง
 • 46,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ