ทัวร์กรุงเทพ :LEELA UNFORGETTABLE HERITAGE - 1 DAY TRIP
 • รหัสทัวร์
  :  BKK
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ในประเทศ
 • ระยะเวลา
  :  1 DAY TRIP (-)
ตัวอย่างโปรแกรม
นำท่านท่องเที่ยวแบบพรีเมี่ยม ในมุมมองที่แตกต่าง สัมผัสการเดินทางท่องเที่ยวรอบเมืองกรุงเทพใน 1 วัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รับประทานอาหารมื้อพิเศษ ล่องเรือรับลมบรรยากาศ สบายๆพร้อมชมความงามของสองฝั่งทำงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชมพระอาทิตย์ตก พร้อมบริการแบบพรีเมี่ยมที่คุณจะได้สัมผัสจาก ลีลาวดี ฮอลิเดย์

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  29,30 AUG/4,5,6,7 SEP  จองทัวร์นี้   เหลือ :10 ที่นั่ง
 • 20,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ