ทัวร์ลำปาง ลำพูน - 3D2N
*** โปรแกรมนี้เข้าร่วมใช้สิทธิ์ ตามโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ***
กำหนดการเดินทาง : 8-10, 14-16, 28-30 สิงหาคม / 4-6, 18-20, 25-27 กันยายน / 11-13, 23-25 ตุลาคม 2563
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ลำปาง ลำพูน ปี2563 เยือน2เมืองล้ำค่าแห่งวัฒนธรรมเหนือ เที่ยว กิน เพลินใจ นั่งรถม้าชมรอบเมือง ชมวิวเมืองลี้ที่วัดพระพุทธบาทผาหนาม สักการะ พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร ช้อปปิ้งตลาดจีน บริการอาหารอร่อยหลากหลายรสชาติ บริการที่พักสุดพิเศษแก่ท่าน

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  เงื่อนไขในการจอง
  • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
    2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
    3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ