ทัวร์น่าน : LEELA OZONE TRIP IN NAN 3D2N - 3D2N
กำหนดการเดินทาง : 11-13, 23-25 ตุลาคม, 6-8, 20-22 พฤศจิกายน, 5-7, 11-13, 18-19 ธันวาคม 2563
ทัวร์ในประเทศ พาท่านเยือน เมืองน่าน 3 วัน 2 คืน ให้ธรรมชาติบำบัด สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอด เที่ยว พัก ชิล จิบกาแฟริมทุ่งตูบนาไทลื้อ แวะถ่ายรูปบนถนนลอยฟ้า 1265 ชมวิถีหมู่บ้านบ่อเกลือโบราณ 800 ปี ผ่อนคลายด้วยสปาเกลือเพื่อสุขภาพ พร้อมประสบการณ์การเดินทางอย่างเหนือระดับ

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  11-13, 23-25 ต.ค., 6-8, 20-22 พ.ย. 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :8 ที่นั่ง
 • 18,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 18,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  5-7, 11-13, 18-19 ธ.ค. 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :8 ที่นั่ง
 • 18,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 18,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ