ทัวร์เชียงใหม่ - ลำปาง : LEELA - ERSTWHILE OF LANNA - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  LPTCNX2563
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ในประเทศ
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
*** โปรแกรมนี้เข้าร่วมใช้สิทธิ์ ตามโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ***
กำหนดการเดินทาง : 7-9, 21-23 สิงหาคม / 11-13, 25-27 กันยายน / 2-4 , 16-18, 23-25 ตุลาคม 2563
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ปี2563 เติมพลังกายและใจด้วยธรรมชาติ อาหาร ศิลปวัฒนธรรมชาวล้านนา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดปงสนุก, วัดพระธาตุลำปางหลวง, วัดอุโมงค์ ตามรอยกลิ่นกาสะลอง ณ สีมันตรารีสอร์ท ชมปางช้างภัทรฟาร์ม จิบชาคาเฟ่ริมน้ำสุดชิล บริการอาหารอร่อยหลากหลายรสชาติ บริการที่พักสุดพิเศษแก่ท่าน

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ