ทัวร์เชียงใหม่ : LEELA NATURAL IN CHIANGMAI - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  CNXCNX2563
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ในประเทศ
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
*** โปรแกรมนี้เข้าร่วมใช้สิทธิ์ ตามโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ***
กำหนดการเดินทาง : 1-3, 14-16 สิงหาคม / 11-13, 25-27 กันยายน / 2-4, 23-25 ตุลาคม 2563
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่ ปี2563 ชมธรรมชาติ ณ ม่อนแจ่ม และสวนพฤกษศาสตร์ ถ่ายรูปเช็คอินที่ประตูท่าแพ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์, วัดอุโมงค์, วัดอินทราวาส และวัดพระธาตุดอยคำ ช้อปปิ้งถนนคนเดินวัวลาย บริการอาหารอร่อยหลากหลายรสชาติ ที่พักสุดพิเศษแก่ท่าน

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ