ทัวร์ตุรกีพรีเมี่ยม : LEELA DELUXE TURKEY - 8D5N
 • รหัสทัวร์
  :  ISTIST1805
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ตุรกี
 • ระยะเวลา
  :  8D5N (-)
 • ระดับทัวร์
*ตัวอย่างโปรแกรม*
ท่องเที่ยวประเทศตุรกี "ดินแดน 2 ทวีป" สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ชมวิหารเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารอะโครโปลิส ล่องเรือชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส เยือนนครใต้ดินที่เดียวของโลก ตื่นตากับความสวยงามของปราสาทปุยฝ้าย หรือ ปามุคคาเล่ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ