ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA ART OF EASTERN CHINA - 7D5N
 • รหัสทัวร์
  :  PVGPVG2009
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เดินทางกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  7D5N (-)
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ทัวร์จีน กรุ๊ปเล็ก ปี2563 เที่ยวเซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว หมู่บ้านน้ำโบราณ
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดจิงอัน วัดหลิงอิ่นซื่อ ล่องเรือทะเลสาบซีหู
- เมืองเก่าหนานชุน เมืองซูโจว เมืองอู๋ซี ชมพระใหญ่หลิงซาน
- ใส่ใจในการบริการ รับรองท่านด้วยที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  ตุลาคม 2563  จองทัวร์นี้
 • 86,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 69,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 62,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  พฤศจิกายน 2563  จองทัวร์นี้
 • 86,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 69,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 62,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  กันยายน 2563  จองทัวร์นี้
 • 86,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 69,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 62,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ