ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA MEMORABLE SINGAPORE - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  SINSIN2010
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เดินทางกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ทัวร์สิงคโปร์ เดินทางกรุ๊ปเล็ก ท่องเที่ยวกับคนที่คุณรัก
- ชมสวนพฤกษศาสตร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออน
- ชมวิวบนชิงช้ายักษ์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว
- ตระการตากับการแสดงม่านน้ำ แสง สี เสียง เลเซอร์จาก Sentosa
- การบริการและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ