ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA TAIWAN FALL IN LOVE - 5D4N
 • รหัสทัวร์
  :  TPETPESMG
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เดินทางกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  5D4N (-)
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปเล็ก เที่ยวเมืองเถาหยวน ไทเป ไทจง ไถหนาน จีหลง
- ชมความงามธรรมชาติ อาทิ ล่องเรือชมวิว ชมวิวไทเปบนเขาช้าง
- ขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิน
- การบริการและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ