ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม : LEELA GREAT ROMANTIC ( GER-CZ-AUS ) - 9D6N
 • รหัสทัวร์
  :  MUCMUC2010
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ปี2563
 • ระยะเวลา
  :  9D6N (-)
กำหนดการเดินทาง : 9 -17 , 22 - 30 ตุลาคม / 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ยุโรปพรีเมียม ทัวร์ยุโรป ปี2563 เที่ยวเยอรมนี เชก ออสเตรีย เมืองเอาคส์บวร์ค เมืองแห่งประวัติศาสตร์หลายพันปี เมืองโรเธนเบิร์ก ชมรอบเมืองนูเรมเบิร์ก สาธารณรัฐเช็ก เมืองน้ำแร่ คาร์โล วารี เยือนกรุงปราก ปราสาทกรุงปราก เดินชมสะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ประจำเมือง "สะพานชาร์ลส์" เมืองเชสกี้ครุมลอฟ กรุงเวียนนา ชมความวิจิตรของพระราชวังเชินบรุนน์ บริการอาหารและที่พักแบบพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย ทัวร์ยุโรปคุณภาพดี

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2563  จองทัวร์นี้
 • 175,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 167,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 159,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • 151,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )
 •  22 - 30 ตุลาคม 2563  จองทัวร์นี้
 • 175,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 167,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 159,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • 151,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )
 •   9 - 17 ตุลาคม 2563  จองทัวร์นี้
 • 175,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 167,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 159,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • 151,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ