ทัวร์พม่า กรุ๊ปเล็ก : LEELA MYANMAR IMPRESSIVE - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  RGNRGNSMG
 • ประเทศ
  :  ทัวร์พม่า
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
ตัวอย่างโปรแกรม
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2- 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
** ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ทัวร์พม่าพรีเมียม กรุ๊ปเล็ก ปี2566 สิเรียม ย่างกุ้ง หงสาวดี
- สักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคล วัดดัง ณ พม่า
- ชมมหาเจดีย์ชเวดากอง พระราชวังกัมโพชธานี เจดีย์โบตะทาวน์
- บริการที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ