ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA SINGAPORE LUXURY - 3D2N
ตัวอย่างโปรแกรม
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ทัวร์สิงคโปร์กรุ๊ปเล็ก เที่ยวสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
- ชมสวนพฤษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY
- ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออน สนุกกับ UNIVERSAL STUDIO
- การแสดงสุดอลังการจาก SENTOSA ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน  จองทัวร์นี้
  • 37,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
  • 41,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
  • 46,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
  •  เงื่อนไขในการจอง
  • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
    2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
    3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ