ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA SCENIC ROUTE LOFOTEN - 11D8N
 • รหัสทัวร์
  :  OSLOSLSMG
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เดินทางกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  11D8N (-)
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ทัวร์นอร์เวย์กรุ๊ปเล็ก เที่ยวนอร์เวย์ - เดนมาร์ก ล่าแสงเหนือในฤดูใบไม้ร่วง
- ตามล่าหาแสงเหนือหมู่เกาะโลโฟเทนและเกาะเซนญ่า
- สนุกกับกิจกรรมจับปูยักษ์ ลอยตัวบนกระแสน้ำวน และการบริการมากมายบนเรือ
- บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ