ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA HOKKAIDO COLORFUL - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  CTSCTSSMG
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เดินทางกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
ตัวอย่างโปรแกรมกรุ๊ปเล็ก
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเล็ก เที่ยวฮอกไกโด - ซัปโปโร - อะซาฮิกาวะ
- ชมสวนสัตว์อะซาชิยาม่า ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง
- บ่อน้ำสีฟ้า สวนดอกไม้นานาพันธุ์ ขึ้นกระเช้าชมวิวมุมสูง
- บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสา่ยการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ