ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA BALI THE ULTIMATE CULTURE - 4D3N
** เดินทางแบบครอบครัวตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ชมวัดสำคัญของบาหลี วัดทานาห์ลอต, วัดเบซากิห์, วัดอูลูวาตู, วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
- ช้อปปิ้งย่านการค้าสุดฮิตของบาหลี ชมการแสดงโชว์ระบำไฟพื้นเมือง
- บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  เงื่อนไขในการจอง
  • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
    2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
    3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ