ทัวร์นอร์เวย์พรีเมี่ยม : LEELA NORTH CAPE MIDNIGHT SUN - 11D8N
 • รหัสทัวร์
  :  OSLCPH2007
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  11D8N (-)
กำหนดการเดินทาง 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน / 3 - 12 กรกฏาคม / 23 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2563
ทัวร์นอร์เวย์พรีเมี่ยม ปี2563 ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน นั่งรถไฟสายโรแมนติก เยือนเมืองฮอนนิงสแวก ดินแดนสุดขอบโลก แหลมนอร์ทเคป ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ ล่องเรือจับปู King Crab เดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยเรือสำราญ DFDS สนุกกับกิจกรรมบนเรือมากมาย ชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

          

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :15 ที่นั่ง
 • 199,800 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 189,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • 194,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 184,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )
 •  3 - 12 กรกฎาคม 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :15 ที่นั่ง
 • 199,800 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 194,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 189,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • 184,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )
 •  29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :15 ที่นั่ง
 • 199,800 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 194,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 189,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • 184,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ