ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม : LEELA JAPAN ALPS EXCLUSIVE - 7D4N
 • รหัสทัวร์
  :  NRTNGO2004
 • ประเทศ
  :  โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  7D4N (-)
ตัวอย่างโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม สงกรานต์ ปี2566 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าฮารุนะและวัดเซนโคจิ ผ่อนคลายกับออนเซ็นเลื่องชื่อ KUSATSU ONSEN ชมปราสาทอูเอโดะ พาท่านขึ้นชมกำแพงหิมะเป็นกลุ่มแรกๆบนเทือกเขาทาเทยามะ ชมเมืองคานาซาว่า หมู่บ้านมรดกโลก " หมู่บ้านชิราคาวาโกะ " เมืองทาคายาม่า ชอปปิ้งย่านซาคาเอะและย่านโอสุ พร้อมอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย เดินทางกรุ๊ปเล็กๆ ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพดี จัดทำโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ