ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม : LEELA ENCHANTING OF EUROPE - 9D6N
 • รหัสทัวร์
  :  MXPCDG2009
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  9D6N (-)
กำหนดการเดินทาง : 18-26 มิถุนายน / 1-9, 23-31 กรกฎาคม / 6-14 สิงหาคม / 10-18 กันยายน / 9-17, 17-25 ตุลาคม / 5-13 พฤศจิกายน / 3-11 ธันวาคม 2563
ทัวร์ยุโรปพรีเมียม ทัวร์ยุโรป ปี2563 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เส้นทางสุดโรแมนติก เมืองซูริค ลูเซิร์น ชมสะพานไม้ชาเปล ขึ้นยอดเขาทิตลิส ถ้ำกลาสเซียร์ อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาฮาร์เดอร์คลุม เบิร์น เจนีวา นั่งรถไฟ TGV เข้าสู่มหานครปารีส ชมหอไอเฟล ประตูชัย พระราชวังแวร์ซายน์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมสุดหรู บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย คุณภาพดี จัดทำโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  17 - 25 ตุลาคม 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :10 ที่นั่ง
 • 169,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 161,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 153,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • 145,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ