ทัวร์นิวซีแลนด์พรีเมี่ยม : NEW ZEALAND EXCLUSIVE SMALL GROUP - 9D7N
 • รหัสทัวร์
  :  AKLAKL2020
 • ประเทศ
  :  ทัวร์นิวซีแลนด์พรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  9D7N (-)
ตัวอย่างโปรแกรม
ท่องเที่ยวเกาะเหนือ - ใต้ของดินแดนเมฆสีขาวประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านสู่ Hobbiton ดินแดนเทพนิยายในภาพยนต์ The Lord Of The Ring ชมความน่ารักของการแสดงแกะสายพันต่างๆที่ฟาร์ม Agrodome ชมถ้ำโตโม (Waitomo Cave) นำท่านเข้าสู่ Auckland สนุกสนานกับการเล่นรถเลื่อนลูจ (Luge) หวาดเสียวไปกับการเล่น บันจี้จัมพ์ AJ Hackett Bungy ชมเมืองแอร์โรว์ทาวน์ (Arrow Town) นำท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่สารน้ำแข็งทัสมัน ทะเลสาบเทคาโป พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ