ทัวร์เกาหลีพรีเมี่ยม : KOREA EXCLUSIVE NEW YEAR - 4D2N
 • รหัสทัวร์
  :  ICNICNNY20
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เกาหลีพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  4D2N (-)
 • ระดับทัวร์
ตัวอย่างโปรแกรม
* ทัวร์เกาหลี เที่ยวโซล เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน *
- พระราชวังเคียงบกกุง หรือ พระราชวังคยองบกกุง
- คลองชองกเยชอน SEOUL TOWER
- ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ย่านฮงอิก
- เดินทางโดยสายการบินโคเรียน แอร์

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  30 DEC 2019 - 2 JAN 2020  จองทัวร์นี้
 • 98,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ