LEELA JEWEL OF BALI (ตัวอย่างโปรแกรม) - 4D3N
ท่องเที่ยวเกาะบาหลีกับช่วงหยุดยาวพักสงกรานต์ นำท่านสัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนพื้นเมือง ชมความสวยงามของวัดที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นบาหลี วัดวาลูอาตู วัดปาราทามันอายุน วัดปูราทานาห์ลอต วัดน้ำพุศักสิทธิ์ ชมการแสดงศิลปของบาหลี ระบำบารองด๊านซ์ ช้อปปิ้งตลาดปรามเซียน และ ย่านกูตาร์ พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

bit.ly/2NmExzM 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง