ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : SCENIC OF CROATIA - 9D6N
 • รหัสทัวร์
  :  ISTISTSMG
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เดินทางกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  9D6N (-)
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ชมเมืองซาเกรบ ดูบรอฟนิค สปลิท โทรเกีย โอพาเทีย
- หมู่บ้านรัสต็อคเก้ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ SEA ORGAN
- อ่าวมาลี สตอน ชมฟาร์มเลี้ยงหอย และชิมหอยนางรมและหอยแมลงภู่สดๆ
- บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินเตอร์กิส

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน  จองทัวร์นี้
 • 158,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 178,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 218,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 348,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 2 - 3 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ