SMALL GROUP : LEELA JAPAN HOKKAIDO-HAKODATE EXCLUSIVE - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  CTSCTSSMG
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
ตัวอย่างโปรแกรม
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
** ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน บินตรง ( TG )
- หุบเขานรกจิโกะคุดานิ ป้อมโกะเรียวคะคุ (รูปดาว )
- โกดังอิฐแดงริมน้ำ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ(อาหารทะเลสด)
- คลองโอตารุ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
- ทาน บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เจงกิสข่าน และ เซ็ตขาปูยักษ์

รายการเดินทางโดยย่อ

 LEELA JAPAN HOKKAIDOHAKODATE EXCLUSIVE 

วันแรก ... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบลัดฟ้าด้วย สายการบินไทย

21.00 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี – ฝ่ายขายขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

 

23.55 น.  ทะยานสู่ญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 670 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง และเวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 

 

08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชิโตเสะ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศ ญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการ  ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โนะโบะริเบะทสึ

     ภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ หมายถึง สายนํ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นเกิดจากการ  ทับถมของแร่กํามะถันในบริเวณนี้และโนะโบะริเบะทสึซึ่งมีชื่อเดียวกับสถานที่ตั้งถือเป็นหนึ่งในออนเซ็น ขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าที่ยังคงความบริสุทธิ์


หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ 

     เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมาและสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย

กลางวัน บริการท่าน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย Nabe Seafood

 

Jigokudani

     นำท่านสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ นั่นก็คือ Noboribetsu Jigokudani หรือ Hell Valley ซึ่งตั้งอยู่ใน Shikotsu – Toya National Park โดยชื่อ Jigokudani นี้มาจากชื่อของภูเขาไฟ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีความสำคัญกับเมืองนี้มาก เนื่องจากภูเขาไฟแห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดธารน้ำร้อนที่ไหลไปทั่วเมือง Noboribetsu จนทำให้เมืองนี้มีสถานที่สำหรับแช่ออนเซ็นเป็นจำนวนมาก

 

ค่ำ  บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 เช้า  บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

     ภูเขาฮาโกดาเตะเป็นเกาะที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟในยุคอดีต เมื่อเวลาผ่านไป ดอนทรายได้ก่อตัวขึ้นระหว่างเกาะและคาบสมุทร เมื่อราว ๆ 3,000 ปีก่อน เกิดการก่อตัวของแผ่นดินในลักษณะพิเศษที่เรียกว่าสันดอนเชื่อมเกาะ ซึ่งมีพื้นที่ส่วนแคบ ๆ อยู่ตรงกลาง และพื้นที่ของชุมชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันตั้งอยู่บนดอนทรายนี้นี่เอง

 

กลางวัน  บริการท่าน ณ ภัตตาคารอาหาร  บริการท่านด้วยเซตเมนูอาหารญี่ปุ่น 

 

ป้อมโกะเรียวคะคุ (Goryokaku) 

     แหล่งท่องเที่ยวจุดสำคัญของการเที่ยวฮอกไกโด ณ เมืองฮาโกดาเตะ ชมความสวยงาม สัมผัสประวัติศาสตร์ ชื่นชมสถาปัตยกรรมที่แปลกตาของป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก

 

 

โกดังอิฐแดงริมน้ำ (Red Brick Warehouses) 

     ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์สำหรับจัดพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย

 

 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก  HAKODATE TAKUB OKUTEI  หรือเทียบเท่า

 

เช้า  บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) 

     มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่ตอนเช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจำหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูคานิ ไข่ปลาแซลมอน และหอยเม่นทะเล พร้อมทั้งผลไม้ต่างๆ บริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้าน เมนูที่นิยมที่สุดคือ UniIkura Domburi (ข้าวเสิร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเลและไข่ปลาแซลมอน)


กลางวัน  บริการท่าน ณ ภัตตาคารอาหาร  ด้วยข้าวหน้าปลาดิบ ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ

 

ภูเขาไฟโชวะ

     โชวะ ชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี 1944 นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษโดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซึ่งเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กัน

อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟโชวะที่มีลักษณะสีแดงตัดกับภูเขาไฟอุสุเป็นฉาก จากนั้นนำท่านเดินทาง

โดย กระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดภูเขาไฟ  

     จากนั้นนำท่านกลับสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) 

     เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมัยเริ่มต้นยุคเมจิมีการพัฒนา

ฮอกไกโด ทำให้ซัปโปโรได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการบริหารภูมิภาค เป็นไปตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ดังนั้น

ซัปโปโรจึงสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบแบบอเมริกาเหนือ ซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 คือช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เกมส์ฤดูหนาวที่นี่ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์


ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านเป็นพิเศษด้วยบุฟเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่าง เจงกิสข่าน

ที่พัก JR TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

เช้า  บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ 

     เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และ ยังเป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสุดแสนโรแมนติค คือ คลองโอตารุ คลองที่ในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า จากท่าเรือไปยังโกดังสินค้ามีความยาวประมาณ 1,140 เมตร เป็นสถานที่ๆ มีทัศนียภาพงดงามได้ถูกใช้เป็นฉากในซีรีส์และละครมามากมาย  อีกทั้งยังเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองอีกด้วย เมืองโอตารุยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทำเครื่องแก้วที่สวยงาม และมีสไตล์รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์

 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

     บ้านไม้ทรงยุโรปเป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึง ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีหีบเพลงมากมาย ด้านบนจัดแสดงกล่องเพลงรุ่นแรกๆ ที่นำมาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลายประเมินค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี้อันไพเราะ บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี้มี นาฬิกาไอน้ำโบราณที่เหลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้ และพ่นไอน้ำออกมาเพื่อบอกเวลา

 

กลางวัน  บริการท่าน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนูซูชิอาหารชื่อดังแห่งเมืองโอตารุ (สำหรับท่านที่ไม่ทานซูชิหรือปลาดิบขอความกรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า) 

 

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 

     สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของซัปโปโร แหล่งเพาะพันธุ์โคนม คุณภาพเยี่ยม อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทำให้มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแลตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ช็อคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ

 

SUSUKINO STREET

        นำท่านสู่ สุสุคิโนะ นับเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากัน รอบ ๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,500 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่ อีกทั้งยังมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมาย จนได้รับการขนานนามว่า “ราเมงโยะโคะโจ” ถนนแห่งราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร

       จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างจุใจอาทิ เช่นร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่องสําอาง ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ

 

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านเซ็ตขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบพิถีพิถันแบบ เซตไคเซกิ

ที่พัก  ANA CROWNE PLAZA CHITOSE หรือเทียบเท่า 

 

เช้า  บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

     ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน New Chitose Airport

10.23 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 671

16.00 น.  เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความทรงจำอันแสนวิเศษ 

 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์

ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ

 

 

................................................................................................................................................

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เลือกเดินทางได้ตลอดทุกวัน  จองทัวร์นี้
 • 199,800 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 2 - 3 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 142,800 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 119,800 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 105,800 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ