ทัวร์ไต้หวันพรีเมียม : LEELA GRAND TAIWAN - 5D4N
 • รหัสทัวร์
  :  TPETPE1910
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ไต้หวันพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  5D4N (-)
ตัวอย่างโปรแกรม
ทัวร์ไต้หวันพรีเมียม ทัวร์ไต้หวัน ปี2567 เดินทางวันพ่อ เที่ยวไทเป - เกาสง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเกาสง ชมทะเลสาบดอกบัว ไหว้พระวัดฝอกวงซัน สวนสนุก E-DA THEME PARK สัมผัสความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา บูชาเทพเจ้ากวนอู ชมวิวบนตึกไทเป101(ชั้น89) พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อร่อยกับเสี่ยวหลงเปาชื่อดัง สุกี้ขาปูอลาสก้าและสตรีทฟู้ดไต้หวัน บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย คุณภาพดี จัดทำโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  5 - 9 ธันวาคม 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :15 ที่นั่ง
 • 69,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 68,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 67,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • 66,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ