SMALL GROUP : LEELA HOKKAIDO-TOKYO - 7D4N
ตัวอย่างโปรแกรม
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2- 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
** ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ขึ้นชมภูเขาไฟโชวะ คลองโอตารุ โนะโบะริเบทสึ
- ฟาร์มหมีสีน้ำตาลแหล่งช้อปปิ้งย่านสุสุคิโนะ ทานุคิโคจิ
- ช้อปปื้งย่านชินจุกุโตเกียว และ TOKYO DISNEYLAND
- พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

LEELA HOKKAIDOTOKYO (SMALL GROUP)

วันแรกของการเดินทาง เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบลัดฟ้าด้วย สายการบินไทย”

 

21.00 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี –ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข 

 

23.55 น.  ทะยานสู่ญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 670 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง และเวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชิโตเสะ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศ ญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

 

นำท่านเดินทางสู่ โนะโบะริเบะทสึ

      ภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ หมายถึง สายนํ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นเกิดจากการทับถมของแร่กํามะถันในบริเวณนี้และโนะโบะริเบะทสึซึ่งมีชื่อเดียวกับสถานที่ตั้งถือเป็นหนึ่งในออนเซ็น ขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าที่ยังคงความบริสุทธิ์

 

 หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ 

     เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมาและสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย

 

นำท่านเที่ยวชม ภูเขาไฟโชวะ

     โชวะ ชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี 1944 นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษโดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซึ่งเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กัน

อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟโชวะที่มีลักษณะสีแดงตัดกับพื้นหิมะสีขาวสะอาดตาและภูเขาไฟอุสุเป็นฉาก จากนั้นนำท่านเดินทางโดย กระเช้าไฟฟ้า  สู่ยอดภูเขาไฟ

กลางวัน บริการท่าน ณ ภัตตาคาร บริการเซ็ทอาหารญี่ปุ่น  

ฟาร์มหมีสีน้ำตาล (Bear Park)

     หมีพันธุ์อนุรักษ์ที่หาชมได้ยาก ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทำท่าทางตลกให้ท่านชม เช่น ยกมือไหว้ขอหรือนอนยกขารอขอแอปเปิ้ล และกวักมือเรียกเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ลหรือคุกกี้ที่ท่านโยนให้

     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ...

ค่ำ  บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก  LAKE VIEW TOYA NONOKAZE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

เช้า  บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ 

     เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และ ยังเป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสุดแสนโรแมนติค คือ คลองโอตารุ คลองที่ในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า จากท่าเรือไปยังโกดังสินค้ามีความยาวประมาณ 1,140 เมตร เป็นสถานที่ๆ มีทัศนียภาพงดงามได้ถูกใช้เป็นฉากในซีรีย์และละครมามากมาย  อีกทั้งยังเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองอีกด้วย เมืองโอตารุยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทำเครื่องแก้วที่สวยงาม และมีสไตล์รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์

กลางวัน  บริการท่าน ณ ภัตตาคาร ด้วยเซตเมนูซูชิอาหารชื่อดังแห่งเมืองโอตารุที่รังสรรค์จากวัตถุดิบสดใหม่

(สำหรับท่านที่ไม่ทานซูชิหรือปลาดิบขอความกรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า)

 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

     บ้านไม้ทรงยุโรปเป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึง ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีหีบเพลงมากมาย ด้านบนจัดแสดงกล่องเพลงรุ่นแรกๆ ที่นำมาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลายประเมินค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี้อันไพเราะ บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี้มี นาฬิกาไอน้ำโบราณที่เหลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้ และพ่นไอน้ำออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี้เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอเพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้ำโบราณในจังหวะที่มีไอน้ำพวยพุ่งออกมาพร้อมเสียงดนตรีไพเราะ

นำท่านสู่ โรงเป่าแก้ว

     ที่ท่านสามารถเลือกชมหรือซื้อของที่ระลึกประเภทเครื่องแก้วหลากหลายรูปแบบลวดลายสินค้าแต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะทำงานจนเป็นความชำนิชำนาญและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำกันซึ่งท่านสามารถซื้อแก้วที่มีเพียงใบเดียวในโลกด้วยฝีมือการเป่าแก้วที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง

 

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ

     สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของซัปโปโร แหล่งเพาะพันธุ์โคนม คุณภาพเยี่ยม อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทำให้มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแลตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ช็อคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ

      จากนั้นเดินทางสู่เมืองซัปโปโร่...  

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านเป็นพิเศษด้วยบุเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เจงกิสข่านโดยการนำเนื้อแกะส่วน

ต่างๆย่างบนเตาไฟพร้อมเครื่องเคียงผักสดเสิร์ฟพร้อมซอสสูตรเด็ดต้นตำรับ

 

ที่พัก   Tokyo Dome Sapporo  หรือเทียบเท่า

 

เช้า  บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ศาลเจ้าฮอกไกโด 

     ศาลเจ้าในลัทธิชินโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 ในสมัยที่มีเริ่มการพัฒนาเกาะฮอกไกโด แรกเริ่มสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ 3 องค์ โอคุนิทามะ โอคุนินุชิ และ สุคุนะฮิโคะนะ เดิมชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโรจินจะ จนถึงปี ค.ศ. 1964 ได้มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของจักรพรรดิ เมจิมาประดิษฐานที่นี่ด้วย และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศาลเจ้าฮอกไกโดตั้งแต่นั้นมา

ผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” 

     อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด

จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่และสวยงามแห่ง “ที่ทำการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับฉายาว่าวิหารอิฐแดงอายุกว่า

ร้อยปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลัง

ได้ศึกษา


สุสุคิโนะ (SUSUKINO STREET)

     สุสุคิโนะ นับเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึก

ต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากัน รอบ ๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนต์คลับ บาร์

คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,500 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่ อีกทั้งยังมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมาย จนได้รับการขนาน

นามว่า “ราเมงโยะโคะโจ” ถนนแห่งราเมงใจกลางเมืองซัปโปโร

 กลางวัน  อิสระให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวันได้ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา

 

ย่านทานุกิโคจิ (TANUKIKOJI STREET MARKET)

     จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างจุใจอาทิ เช่นร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้นราคาตั้งแต่ 1,050 เยน ร้านขายเครื่องสําอางค์ ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ

 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านเซตขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบพิถีพิถันแบบ เซตไเซกิ ซึ่งในอดีตจะเป็น

เซตที่จัดไว้สำหรับจักรพรรดิ หรือขุนนางชั้นสูงเท่านั้น

 

ที่พัก   ANA CROWNE CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า  บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

     สมควรแก่เวลา... นำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น

     ... น.  ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติชิโตเสะ โดยสายการบิน ... เที่ยวบิน...

     ... น.  เดินทางถึงสนามบิน ฮาเนดะ หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียว 

 

วัดอาซะกุสะ (ASAKUSA SHRINE)

     เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุสะคันนอน ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงโตเกียว ซึ่งเจ้าแม่กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วยโคมไฟกระดาษสีแดงขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร น้ำหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูปเทพเจ้าแห่งลมและสายฟ้า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลก นำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวชั้นดีของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลา..เชิญเลือกชม เช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เพื่อเป็นมงคลหรือ เลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได้ชมช้อปสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นมากมายรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าของที่ระลึก หรือท่านเลือกที่จะชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นก็ย่อมได้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซตเทมปุระ ร้านดังย่านวัดอาซากุสะ

ย่านชินจูกุ 

     ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว ปัจจุบันถูกขนานนามว่าศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังซึ่งเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมดังอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SKII ในราคาถูกกว่าเมืองไทย

มื้อค่ำ   Kani Doraku  บริการท่านด้วยปูยักษ์ลูกพระอาทิตย์ขนานแท้ที่ขึ้นชื่อ ในประเทศญี่ปุ่นนำมาปรุงแต่งเป็นหลากหลายเมนู ทั้งร้อน เย็น ต้ม นึ่ง ทอด หรือซาซิมิก็สุดวิเศษ เพราะมันคือความหวานจากธรรมชาติของเนื้อปูโดยแท้

ที่พัก  NIKKO DAIBA HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า  บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ไร่สตรอเบอรี่ (STRAWBERRY FARM)

     ไร่สตรอเบอรี่ มาตรฐานลีลาวดี หากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ความพร้อม ความสุกงอม ที่พอดิบพอดี ท่านจะสามารถลิ้มลองสตรอเบอรี่ที่หอม หวาน  รสละมุน สด ๆ เก็บได้จากต้นด้วยตัวท่านเองเป็นที่สนุกสนาน และสุดแสนจะบันเทิงอารมณ์ ตามที่ท่านพึงใจในปริมาณ.. (ไร่ผลไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (TOKYO DISNEYLAND) 

     สถานที่แห่งการเติมแต้มจินตนาการให้ชัดเจนไร้ที่สิ้นสุดด้วยงบประมาณการสร้างฝันกว่า 600 ล้านบาท สามารถเนรมิตชีวิตให้คุณได้รับสัมผัสจากตัวการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ อาทิ มิกกี้เม้าท์ พระเอกรุ่นเก๋า, สาวงามผิวขาวราวหิมะ ผมดำดุจกาน้ำ หรือสโนว์ไวท์,เหล่าเอลฟ์ในเทพนิยาย, บัซซ์ไลท์เยียร์ผู้พิชิต “ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น” ณ ที่แห่งนี้ จินตนาการ จิตวิญญาณเจตจำนงของพวกเค้าและ Mr.Walt Disney ยังมีชีวิต คงอยู่ ตลอดกาล...

 

มื้อกลางวัน บัตรรับประทานอาหารกลางวัน มูลค่า 2,000 เยน  ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาสุดพิเศษช่วงเย็นหลังจากสนุกสนามแบบเต็มอิ่มกับ Tokyo Disney Land เราขอให้เวลาอิสระแก่ท่านในการเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัยและจากนั้นเราขอนำท่านเข้าสู่สนามบินฮาเนดะ 

00.30 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 661

05.25 น.  เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความทรงจำอันแสนวิเศษ 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์

ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ  

 

......................................................................................................................................

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  เลือกเดินทางได้ตลอดทุกวัน  จองทัวร์นี้
  • 185,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
  • 159,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
  • 147,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
  •  เงื่อนไขในการจอง
  • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
    2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
    3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ