ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม : LEELA ATTRACTIVE ICELAND - 10D7N
 • รหัสทัวร์
  :  HELHEL1909
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  10D7N (-)
*ตัวอย่างโปรแกรม*
เดินทางสู๋ประเทศไอซ์แลนด์ สัมผัสประสบการณ์เดินทางสุดพิเศษกับดินแดนที่น่าค้นหา ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของธรรมชาติที่ถูกรังสรรค์ไว้ราวกับดินแดนเทพนิยาย ชมน้ำตกโลดาฟอสส์ ชมหาดทรายสีดำ ล่องเรือชมปลาวาฬ 3 สายพันธู์ เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินระดับโลก พร้อมที่พัก อาหารและบริการสุดแสนประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

  

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  7 - 16 SEP 2019  จองทัวร์นี้
 • 198,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 178,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  17 - 26 OCT 2019  จองทัวร์นี้
 • 198,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 178,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ