LEELA HONGKONG-MACAU EXCLUSIVE 21-24 FEB / 14-17 MAR 2019 - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  HKGHKG19
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
ท่องเที่ยว มาเก๊า - ฮ่องกง นำท่านไหว้พระที่วัดอาม่าและเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองและชมโบสถ์เซนต์ปอล ณ มาเก๊า ขอพรท่านแชกงที่วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน และเจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลเบย์ที่ฮ่องกง นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านนองปิง สักการะพระใหญ่ลันตา ช้อปปิ้งย่านดังมงก๊ก และ Citygate Outlet พร้อมบริการอาหาร เมนูซีฟู้ด หลี่หยุ่นหมุ่น ฯลฯ และที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  21 - 24 FEB 2019  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 55,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  14 - 17 MAR 2019  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 55,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )