โปรแกรมตัวอย่าง LEELA JAPAN THEME PARK - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  NGOKIX1804
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)

โปรแกรมตัวอย่าง
การเดินทางที่จะมอบความสุขให้ท่าน อย่างเต็มรูปแบบที่เราได้รังสรรเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะกับช่วงเวลาการพักผ่อนในวันหยุดของท่าน เพื่อเติมเต็มความสุขกับครอบครัว และคนที่คุณรัก สำหรับการเดินทางครั้งนี้ท่านจะได้พบกับ ปราสาทนาโงย่าอันงดงาม เพลิดเพลินไป Nagashima Spaland พร้อมชมความสวยงามเทศกาล Winter Illumination ย้อนยุคสมัยกลับสมัยเอโดะที่ย่าน Gion พร้อมความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง ด้วยที่พักชั้นเยี่ยม และภัตตาคารชั้นยอด เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  8 - 13 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 99,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 94,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ