LEELA HONG KONG DISNEYLAND EXCLUSIVE 2019 - 3D2N
กำหนดการเดินทาง : 13-15 / 26-28 ก.ค. 2562
ขึ้นกระเช้า นองปิง 360 ชมทิวทัศน์เทือกเขา ทะเลสีครามที่งดงาม และหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงของเกาะลันตา ไหว้พระใหญ่ที่โด่งดัง ตระการตาไปกับ THE SYMPHONY OF LIGHTS แสง สี เสียง และ รับประทาน “ติ่มซำ” ต้นตำรับ พร้อมบริการอาหาร ณ หมู่บ้านชาวประมง ลียุนมุน ที่ขึ้นชื่อว่าอาหารทะเลอร่อยที่สุดในฮ่องกง เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 ช่วงเวลาเดินทาง