AUTUMN : LEELA CLASSIC BEIJING SHANGHAI 2019 - 6D5N
  • รหัสทัวร์
    :  PEKPVG1904
  • ประเทศ
    :  ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ต.ค.-พ.ย.
  • ระยะเวลา
    :  6D5N
กำหนดการเดินทาง : 23-28 ต.ค. / 6-11 , 21-26 พ.ย. 2562
ท่องเที่ยวปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-ดิสนีส์แลนด์ ... เยือนพระราชวังกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน ขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ถ่ายรูปกับบรรยากาศริมหาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ อันสวยงาม ช้อปปิ้งถนนนานกิง สวนสนุกดิสนีส์แลนด์(เต็มวัน) พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย ( ไม่ลงร้านรัฐบาล )

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง