LEELA SHANGRI-LA AMAZING OUT OF SIGHT 2019 - 6D5N
 • รหัสทัวร์
  :  KMGKMG1902
 • ประเทศ
  :  ทัวร์วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ระยะเวลา
  :  6D5N (-)
ตัวอย่างโปรแกรม
เส้นทาง คุนหมิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง (สวรรค์บนดินของประเทศจีน) ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน ขึ้นสักการะวัดโปตาลาน้อยที่แชงกรีล่า ชมเมืองโบราณลี่เจียง นั่งกระเช้าไป-กลับสู่หุบเขาหิมะมังกรหยก ชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่อย่าง IMPRESSION OF LIJIANG อุทยานน้ำหยก วัดซงจ้านหลินซื่อ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ