LEELA SHANGRI-LA AMAZING OUT OF SIGHT 2019 - 6D5N
กำหนดวันเดินทาง : 12-17 , 26-31 ก.ค. / 9-14 ส.ค. 2562
เส้นทาง คุนหมิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง (สวรรค์บนดินของประเทศจีน) ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน ขึ้นสักการะวัดโปตาลาน้อยที่แชงกรีล่า ชมเมืองโบราณลี่เจียง นั่งกระเช้าไป-กลับสู่หุบเขาหิมะมังกรหยก ชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่อย่าง IMPRESSION OF LIJIANG อุทยานน้ำหยก วัดซงจ้านหลินซื่อ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง