LEELA BEIJING SHANGHAI (DISNEYLAND) 2019 - 6D5N
กำหนดวันเดินทาง : 12-17 , 26-31 ก.ค. 2562
ท่องเที่ยวปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-ดิสนีส์แลนด์ ... เยือนพระราชวังกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน ขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ สักการะวัดพระหยกขาว หาดไว่ทาน สวนอี้หยวน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว สวนสนุกดิสนีส์แลนด์(เต็มวัน) พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย ( ไม่ลงร้านรัฐบาล )

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง