LEELA BEIJING SHANGHAI (DISNEYLAND) 2019 - 6D5N
 • รหัสทัวร์
  :  PEKPVG1904
 • ประเทศ
  :  ทัวร์วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ระยะเวลา
  :  6D5N (-)
ตัวอย่างโปรแกรม
ท่องเที่ยวปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-ดิสนีส์แลนด์ ... เยือนพระราชวังกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน ขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ สักการะวัดพระหยกขาว หาดไว่ทาน สวนอี้หยวน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว สวนสนุกดิสนีส์แลนด์(เต็มวัน) พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย ( ไม่ลงร้านรัฐบาล )

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ