ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  SINSIN19
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สิงคโปร์
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
*เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกการท่องเที่ยวและการดูแล*
* ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางได้เองทุกวัน*
- Universal Studio
- Gardens by The Bay
- S.E.A. Aquarium
- โรงแรมระดับ 5 ดาว

รายการเดินทางโดยย่อ

  


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  กำหนดวันเดินทางด้วยตัวท่านเอง  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ