LEELA GRACE OF GERMANY 2019 - 11D8N
กำหนดวันเดินทาง : 10 - 20 ส.ค. 2562
ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมความงามของยอดเขาที่สุงที่สุดในเยอรมัน นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ สัมผัสนวัตกรรมแห่งยานยนต์อันหรูหรา พิพิธภัณฑ์พอร์ช เยือนดินแดนแห่งปราสาท จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่ต้องมาเยือนซักครั้ง ณ ไฮเดลเบิร์ก คัดสรรเมนูหลากหลายที่ได้มาตราฐาน ที่พักที่แสนสะดวกสบาย พร้อมบริการที่ประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง